På regjeringens innspillsmøte

Forside Timeline Stories Timeline Stories På regjeringens innspillsmøte
Bilde-27.10.2023-klokken-15.20-1-scaled

oktober 2023

Cautus Geo og Odd Sverre Østlie var av dem som ble invitert for å gi regjeringen råd i arbeidet med stortingsmeldingen om flom og skred til innspillsmøte på Hamar 27. oktober. Rådet fra Cautus Geo og Østlie handler om å satse på overvåkningsteknologi. Stortingsmeldingen skal etter planen legges fram våren 2024.