Overvåket ny bru med millimeters presisjon

Forside Prosjekter Overvåket ny bru med millimeters presisjon
20180412_140623

Cautus Geo sensorovervåket Seutbrua fra februar 2018. Før og etter åpningen av brua er sanntidsdata samlet i Cautus Web.

Problemstilling

Grunnforholdene på Seut utenfor Fredrikstad er svært krevende med kvikkleire, morene og silt. Statens vegvesen ville ha kontroll når ny bru ble bygget, både under byggearbeidene og etter at brua ble tatt i bruk.

Løsning

Instrumenteringen var omfattende. Sensorer fanget opp herdeprosessen, temperatur, trykkbelastning, setninger og sideveis bevegelser i sanntid, vist i Cautus Web og etablert med automatisk varsling.

Instrumenteringen på den nye Seutbrua var omfattende. Cautus Geo etablerte 24 tøyningsmålere og ett inklinometer på en av de fem pælene som bærer brua. I tillegg monterte Cautus Geo to krakkmeter på brukarene på begge sider. 

Sensorene fanget opp herdeprosessen, temperatur, trykkbelastning, setninger og sideveis bevegelser. 

Viste belastning i 3D

Cautus Geo etablerte 3D-visning på en hovedpæl. Den viste visuelt det som faktisk skjedde når brua ble utsatt for belastning.

Systemet viste nøyaktig hva som skjer med brua når den ble utsatt for trafikk og ble satt opp med automatisk varsling til Statens vegvesen.

Varsling kunne utløses om brua beveget seg så mye som en millimeter.

Kunde

Statens vegvesen

År

2018 – 2020

Sted

Fredrikstad

Bruksområde

Teknologi

Systemet til Cautus Geo gir faktisk kunnskap og bedre grunnlag for å følge opp brua etter at den er i normal bruk.

Tore Veum, prosjektleder i Statens vegvesen