Overvåker fjellparti inn til Måbødalen

Forside Prosjekter Overvåker fjellparti inn til Måbødalen
Image

Det rasutsatte fjellpartiet Tussafoten i Øvre Eidfjord har vært under observasjon i flere år. I 2019 ble overvåkningen utvidet.

Problemstilling

1100 meter over Øvre Eidfjord og Eidfjordvatnet er et større fjellparti i bevegelse. Et større fjellskred kan true Øvre Eidfjord og også gi mulig flodbølge i Eidfjordvatnet.

Løsning

Siden 2018 har NVE overvåket Tussafoten med InSAR. Cautus Geo har bistått med instrumentering i fjellpartiet siden 2019. Da ble de første satellittreflektorene montert på fjellpartiet.

Instrumentering med automatisk og kontinuerlig overvåkning viser nøyaktig hva som skjer i fjellet og gir mer kunnskap for å vurdere om det skal klassifiseres med høy risiko.

 

Syv fjellpartier er klassifisert med høy risiko av NGU (Norges geologiske undersøkelser). Disse overvåkes kontinuerlig av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat).

Fjellsprekken i det utsatte fjellpartiet Tussafoten inn til Måbødalen er 700 meter lang. Deler av denne beveger seg med opptil fem centimeter i året. Under er steinmassene ustabile.

Tre av de mest kjente fjellpartiene som er klassifisert som høyrisikopartier er Åkneset, Mannen og Nordnesfjellet. Cautus Geo har oppdrag på alle disse. 

Skred kan ikke matematisk beregnes og forutsies. Derfor er kontinuerlig overvåkning metoden som benyttes. Da kan NVE følge utviklingen og kommunen kan iverksette beredskapstiltak. Måler er å unngå at liv og helse settes i spill.

Kunde

NVE

År

2019 – DD

Sted

Øvre Eidfjord

Bruksområde

Teknologi

Radardataene var viktige for å undersøke området nærmere. Det gir bedre dokumentasjon.

Lars Harald Blikra, seksjonsleder i NVE