Akuttovervåking på Nore bru i Moss

Forside Prosjekter Akuttovervåking på Nore bru i Moss
Bilde 13.05.2024 klokken 15.44

Cautus Geo dokumenterte grunnforholdene da Nore bru i Moss kunne gjenåpnes. – Instrumenteringen var helt avgjørende, sier Cowi.

Problemstilling

Nore bru i Moss ble stengt etter et grunnbrudd. Det er mye leire i området. Grunnbruddet ble sett i sammenheng med bygging av ny anleggsvei i forbindelse med arbeidet med ny vannforsyning mellom Moss og Vestby.

Løsning

Ett døgn etter grunnbruddet var Cautus Geo på plass med instrumenter for å dokumentere nøyaktig det som skjer i grunnen. Automatisk og kontinuerlig overvåkning ble raskt etablert. Det ga sikker kunnskap om forholdene i grunnen.

Nore bru ble stengt for all trafikk torsdag 15. april. Det rammet mange. Den 57 år gamle brua på fylkesvei 120 er del av hovedfartsåra mellom Moss og Våler. Store bedrifter som Europris ligger på østsiden av brua. I tillegg brukes den av langtransport fra Moss i retning E18. 

Brua ble stengt etter grunnbrudd i området hvor det er mye leire. Grunnbruddet ble sett i sammenheng med bygging av ny anleggsvei. Den ble etablert som del av arbeidet med ny vannforsyning mellom Moss og Vestby. Det er et omfattende prosjekt til 135 millioner kroner.

Ett døgn etter grunnbruddet var Cautus Geo på plass med instrumenter for å dokumentere nøyaktig det som skjer i grunnen. Det tok fem dager før brua kunne delvis gjenåpnes. Da hadde opp mot 25 personer vært i sving gjennom helgen og i dagene etterpå. 

Cowi engasjerte Cautus Geo. Cowi var selv engasjert av Movar for prosjektering av arbeidet med den nye vannforsyningen.

I Movar ble instrumenteringen trukket fram som viktig for at trafikken kunne gjenåpnes på brua før det hadde gått en uke.

Kunde

Cowi, engasjert av Movar

År

2021

Sted

Moss

Bruksområde

Teknologi

Automatisk og kontinuerlig måling døgnet rundt ga faktisk kunnskap som ga trygghet for at grunnen var helt stabil, slik at brua kunne gjenåpnes.

Prosjekteringsleder Hans Vebjørn Kristoffersen i Cowi.

Bilder