Radarovervåkning av steinsprang

Forside Aktuelt Radarovervåkning av steinsprang
Fylkesvei7702, Nordland
Fra monteringen av anlegget som radarovervåker steinsprang for å beskytte trafikantene på fylkesvei 7702 på Andøya vinteren 2022.

Cautus Geo har etablert radarovervåkning av steinsprang på Andøya.

28. april 2022

Skrevet av Rino Andersen

– Vi gjennomfører et pilotprosjekt. Det ser positivt ut, sier geolog Sølve Utstøl Pettersen i Nordland fylkeskommune.

Cautus Geo er et av Europas ledende teknologifirmaer innen automatisk overvåking av konstruksjoner, landområder, vann, klima og miljø. Selskapet har utviklet et bredt spekter med sensorteknologi og egenutviklet webløsning, Cautus Web, for automatisk og kontinuerlig innsamling, bearbeiding, analyse og varsling basert på data fra ulike kilder.
Cautus Geo står bak flere overvåkningssystemer mot snøskred. I Lom reddet varslingsanlegget liv vinteren 2020. 25. februar ble trafikken på riksvei 15 stoppet før et stort skred dundret over veien. Skredet rev med seg alt av utstyr. Den veien er sikret med radar som automatisk stopper trafikken om større skred utløses.

Tester nyutviklet system

Radarovervåkning for sikring mot steinsprang er nytt i Norge. Nå kan det komme. Fylkesvei 7702 på vestsiden av Andøya er en utsatt strekningene som kan bli sikret med radar. Der testes det nå ut et nyutviklet radarbasert system for varsling av steinsprang.

– Vi har etablert et pilotprosjekt. Den første sensitivitetstesten ga positive svar. Ti av ti testballer som ble sluppet ut fra toppen av fjellet, ble detektert 31. mars. Om noen uker gjennomføres en ny test. Da skal vi løse ut masser gjennom steinrensk. Den testen vil gi oss mer data, sier geolog Sølve Utstøl Pettersen i Nordland.

57 utsatt strekninger

Nordland er en av fylkene som har mange rasutsatte veistrekninger. 12 strekninger har høy skredfare. Ytterligere 45 har middels skredfare. Rassikringen er kostnadsberegnet til 4,6 milliarder kroner i 2019. I år får Nordland 65 millioner kroner i statlig rammetilskudd for å sikre veiene mot skred.

– Ny teknologi er tatt i bruk for sikring mot snøskred. Så langt har vi etablert to systemer i Nordland. Nå ønsker vi å undersøke muligheten for å sikre også mot steinsprang. Målet er størst mulig sikkerhet og mest mulig sikring med midlene vi har, sier Pettersen.

Steinsprang detektert

Natta 19. april gikk et steinsprang på Røyken. Det ble detektert av radaranlegget klokken 03.37. I underkant av 50 sekunder etter at radaren  detekterte skredet nådde steinene veibanen.

– En god bekreftelse på at systemet fungerer, sier Lars Krangnes i Cautus Geo. Bildene fra overvåkingssystemet viser at en av steinene ble stoppet av fangnettet. En annen nådde veibanen.

– Det skredet er ennå ikke analysert hos oss. Vi trenger mer data før vi kan konkludere, men vi tror automatisk overvåkning med ny teknologi kan ha flere bruksområder enn sikring mot snøskred. Det har vi sett i andre land, sier Pettersen.

Nyutviklet teknologi

Utvikling av teknologi for å sikre liv og anlegg mot steinsprang har stått på utviklingsprogrammet i Cautus Geo i flere år.

– Vi har jobbet for å utvikle ulike løsninger. Så langt viser våre tester at systemet på Andøya fanger opp alt av steinsprang. Systemet har detektert steiner på størrelse med tennisballer med radar på over 100 meters avstand, sier Krangnes.

Skred dokumenteres i Cautus Web. Der samles bevegelsene fra toppen og ned til veibanen. Radaren måler steinenes bevegelser og viser skredene i kart med hastighet, video og bilder