Vannstand

Forside Teknologi Vannstand

Våre fleksible vannstandsmålingssystemer som inkluderer trykkceller, radarer og ultralydsensorer, kan drives av batteri og CL dataloggere for nøyaktig overvåking av vannnivåer.

cautusgeo-malesystem-vannstand-20210827_134128

Ulike målemetoder tilpasset prosjektet

Vi kan levere sensorer som blant annet trykkceller, radarer og ultralyd.

Kan kjøres på batteri og CL dataloggere

Vann er ofte en utfordring i mange prosjekter. Det kan være nedbør som fører til påvirkning på ulike objekt og områder vi overvåker. Med mer styrtregn og økte nedbørsmengder vil kontroll med overflatevann, vannføring og hastighet være viktig for å unngå stor skade på infrastruktur, konstruksjoner og miljø. I mange utbyggingsprosjekter vil grunnvann være viktig å overvåke for å unngå endringer i grunnforhold.

Vann kan vi overvåke på flere måter. Vi har erfaring fra mange ulike prosjekter med et bredt spekter av sensorer, loggeløsninger og analyser av vann.  

Ingen dokumenter er tilgjengelig.

Bilder

Bruksområder