Vannprøvetaking

Forside Teknologi Vannprøvetaking

Våre systemer for automatisk vannprøvetaking tilpasser målefrekvensen etter prosjektets behov. Det styres av Cautus Web og gir store besparelser sammenlignet med manuell prøvetaking.

cautusgeo-malesystem-vannprovetaking2-IMG_20240125_111720_HDR

Automatisert vannprøver i gitte intervall

Målefrekvens kan tilpasses prosjektbehov

Målinger kan bli tatt ut ifra ulike kriterier som for eksempel mengde nedbør eller vannføring

Prøvetakingen kan styres av Cautus Web

Kan gi store besparelser sammenlignet med manuell prøvetaking

I enkelte prosjekter stilles det krav om periodiske vannprøver for å dokumentere mulig påvirkning av byggeaktivitet. Det gjøres ofte manuelt og kan være tidkrevende og kostbart. I tillegg gir manuelle prøver begrenset informasjon i en gitt prosjektperiode.

Cautus Geo har utviklet smarte løsninger for automatisk vannprøvetaking som kan styres på ulike måter som gir mest relevant informasjon for prosjektet. Det kan være prøvetaking ved gitte værforhold, vannføring eller vannivå.

Systemet kan styres av andre sensorer i området og målefrekvens styres fra Cautus Web. All informasjon om målinger og frekvens er tilgjengelig i Cautus Web.

Ingen dokumenter er tilgjengelig.

Bruksområder