Tiltsensorer

Forside Teknologi Tiltsensorer

Våre avanserte tiltsensorer gir presis 2D og 3D overvåking av helningsendringer i konstruksjoner, med trådløs kommunikasjon og lang batterilevetid.

cautusgeo-malesystem-tiltsensor2-20180912_141929

En-, to- og trekset sensorer

Høy nøyaktighet

Robuste

Trådløse

Internt batteri med lang levetid

Laser avstandsmåler som mulig tillegg

2D og 3D tiltsensorer er avanserte enheter designet for å overvåke og måle endringer i vinkler og helninger langs x-, y- og z-aksene. Sensorene gir nøyaktig informasjon om retningen og helningen til en struktur i forhold til jordens tyngdekraft.

Innen strukturell overvåking er triaxiale tiltsensorer avgjørende for å registrere og overvåke endringer i helningen på bygninger, broer, dammer og andre konstruksjoner. Disse batteridrevne enhetene er utstyrt med batterikapasitet for flere års bruk og kommuniserer trådløst via radio til en sentral enhet som integreres med Cautus Web for omfattende dataanalyse.

Bruken av triaxiale tiltsensorer er spesielt kritisk i infrastrukturprosjekter. For eksempel kan de oppdage små forskyvninger, setninger eller deformasjoner i høyhus, historiske bygninger, jernbaner, broer og tunneler. Tidlig påvisning av slike endringer kan indikere potensielle strukturelle problemer, slik at nødvendige tiltak kan settes i verk før alvorlige skader oppstår.

Tiltsensorer benyttes ofte i kombinasjon med andre sensorer og er en viktig del av et helhetlig system for strukturell overvåking. De gir kontinuerlig og pålitelig informasjon om endringer i helninger eller vinkler, slik at ingeniører og prosjektledere kan ta nødvendige tiltak for å forhindre skader eller ulykker. I tillegg kan tiltsensorene utstyres med en laser avstandsmåler for ytterligere presisjon og funksjonalitet.

Ingen dokumenter er tilgjengelig.

Bruksområder