Strømingsmåling og bølgehøyde

Forside Teknologi Strømingsmåling og bølgehøyde

Våre strømnings- og bølgehøydemålere registrerer nøyaktig strømhastighet, retning og bølgehøyde i elver, innsjøer og hav, med fleksible installasjonsalternativer.

cautusgeo-malesystem-stromningsmaler-20200624_110042

Registrere strømhastigheter og retninger i vann

Målinger i elver, innsjøer eller hav

Lang rekkevidde

Måling av bølgehøyde

Kan etableres på målebøyer eller på havbunn

Strømningsmålere i sjø brukes for å måle og registrere strømhastighet og retning i elv, innsjø og hav. Målerne kan være utstyrt med ulike sensorer som ultralyd, akustiske doppler-effekter eller propellhjul for å måle vannstrømmens egenskaper nøyaktig.  Cautus Geo tilbyr strømningsmåling, og har god erfaring fra slike prosjekter.

Strømningsmålere vi normalt bruker har opp til 90 meter rekkevidde for profileringsmålinger. Det gir mulighet for nøyaktig og effektiv datainnsamling innen ulike miljøforhold.

Teknologien fokuserer på å gi nøyaktige gjennomsnittlige strømningsmålinger. Den er spesielt utformet for bruk i strømninger med betydelige variasjoner i hastigheter. Det gjør den ideell for miljøer hvor strømningsmønstre er uforutsigbare eller under endring.

Anvendelsesområder

En av de viktigste anvendelsene er i studier av tidevannsstrømmer, der presise målinger er avgjørende for å forstå bevegelsene i syklusen. Teknologien er også egnet for bølgebøyer, noe som gjør den fleksibel i bruk og ideell for havbaserte applikasjoner. Det gjør den til et verdifullt verktøy for ulike prosjekter som involverer måling av strømningshastigheter og -retninger.

Drift og installasjon

Driftsperioden fra interne batterier varierer avhengig av måleintervall og dybde, men som eksempel kan et profilerende instrument driftes i cirka to måneder med 15-minutters måleintervall.

Målerne kan monteres på ulike måter, som f.eks kai, fortøyningslinjer, flytende bøyer eller på sjøbunn.

Ingen dokumenter er tilgjengelig.

Bruksområder