Støymåling

Forside Teknologi Støymåling

Våre batteribaserte støymålere gir nøyaktig overvåking og rapportering av støynivåer. Sanntidsdata er tilgjengelig i Cautus Web.

cautusgeo-malesystem-stoey-IMG_20180619_122231

Rapporterer om ekstremhendelser

Rapporterer i henhold til gitte standarder

Batteribaserte løsninger

Støymåling i bygg- og anleggsprosjekter er avgjørende for å kontrollere og dokumentere støy fra sprenging, maskiner, verktøy og transport på byggeplassen.

Støymålere brukes til å registrere lydnivåer og frekvensområder. Dataene analyseres for å vurdere om støynivåene er innenfor lovregulerte grenser, eventuelt foreslå tiltak hvis det er nødvendig for å redusere støyen.

Målinger utføres vanligvis i samsvar med lokale støyforskrifter og tillatelser for bygge- og anleggsaktiviteter. Resultatene av støymålingene presenteres i Cautus Web i henhold til gitte standarder.

Ingen dokumenter er tilgjengelig.

Bilder

Relaterte nyhetssaker