Cautus web

Forside Teknologi Cautus web

Cautus Web er en skyløsning for behandling og presentasjon av data fra en rekke sensorer og målesystemer. Systemet er uavhengig av sensorprodusentene og tilbyr en komplett løsning for sanntidsovervåking.

cautusgeo-cautusweb-Macbook
cautusweb2_590x245

Støtter mange sensorer og målesystemer

Fleksibelt og prosjekt tilpasset

Modulbasert og skalerbart

Dataanalyse og rapport

Rask og brukervennlig

Alarm på e-post og SMS

Støtter alle plattformer

Uavhengig av sensorprodusent

Språkstøtte

Cautus Web er en sentral brikke i et miljø- og geomonitoreringsprosjekt for å samle dataene og presentere de på en brukervennlig og informativ måte.

Løsningen støtter alle plattformer med innlogging via din nettleser, og gir tilgang til de moduler som er nødvendige i prosjektet. 

Cautus Web er utviklet over mange år og av personer med lang erfaring innen sanntidsovervåking, målesystemer, datakommunikasjon og programvareutvikling. Cautus Web gir muligheten til å sammenstille data fra ulike sensorer for å gi bedre redundans, samt å se sammenheng mellom årsaksfaktorer og hendelser. 

Cautus Web benyttes i dag i en rekke små og store samfunnskritiske prosjekter innenfor miljø og klima, naturfare, bygg og anlegg samt konstruksjoner. 

Moduler 

Cautus Web består av ulike moduler som gjør at prosjekter løses på en effektiv og kostnadsbesparende måte. 

Cautus Geo har som leverandør av ulike monitoreringsprosjekt i mange år hatt fokus på sikker drift av prosjekter og leveranse av data ved bruk av Cautus Web. Cautus Web inkluderer derfor også en rekke ulik funksjonalitet for oppfølging, drift, varsling og viktig informasjon om prosjektets status.