Fangnett/Pullout-sensor

Forside Teknologi Fangnett/Pullout-sensor

Overvåking fangnett

Cautus Fangnettsensor måler rystelser, støt og påkjenninger på fangnett fra steinsprang, snøskred eller jordskred. Systemet varsler om aktivitet i fangnettet, og gir viktig informasjon om behovet for opprensking eller vedlikehold av fangnettet.

Sensorene har også en pullout-funksjon som aktiveres når belastningen overstiger 500 N. Når dette skjer aktiveres en spesiell alarm, og kontakten må festes på nytt i forbindelse med opprensking og inspeksjon av fangnettet.

Komplette systemer

Et komplett overåkingssystem består av en rekke sensorer som festes på fangnettet. Sensorene har detektorer som måler vibrasjon og påkjenninger på rasnettet i forbindelse med steinsprang eller større ras.

Sensorene kobles til en felles logger som kontinuerlig sender målinger og statussignaler til en server slik at informasjon er tilgjengelig i sanntid i Cautus Web. Varsel utstedes ved deteksjon av vibrasjon eller store påkjenninger som løser ut sensoren.

Overvåkingssystemet kan utvides med et eller flere kameraer som kan settes til å ta bilder/video kontinuerlig, eller når det utløses en alarm som følge av vibrasjoner i fangnettet. Dette gjør at vi får et driftssikkert system som egner seg godt for overvåkning av fangnett knyttet til ras mot vei, jernbane og annen kritisk infrastruktur.

Fortell oss om ditt behov for overvåking fangnett

Vi vil gjerne høre om ditt prosjekt og overvåkingsbehov! Ta kontakt i dag via e-post eller telefon:

Kontakt oss

Ingen dokumenter er tilgjengelig.

Bruksområder