Personvernerklæring

Forside Personvernerklæring

Følgende personvernerklæring beskriver hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger.

Sist oppdatert: 4. januar 2022
Denne erklæringen oppdateres fortløpende.

Vår behandlingsansvarlig har ansvaret for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandlingsansvarlig

Odd Sverre Østlie, daglig leder

Når samler vi inn personopplysninger?

  • Ved henvendelser på vår nettside
  • Når du ringer oss
  • Når du melder deg på vårt nyhetsbrev
  • Når du sender oss epost

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å henvende deg til oss på nettsiden, eller ved å bruke malene for begjæring om sletting, endring eller korrigering. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Innsyn i egne opplysninger

Korrigering av personopplysninger

Sletting av personopplysninger

Begrensning av behandling av personopplysninger

Protestere mot behandling av personopplysninger

Dataportabilitet

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Datatilsynet:

E-post: postkasse@datatilsynet.no

Telefon: +47 22 39 69 00

Postadresse: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo, Norge

Hva registreres når du bruker nettsiden vår?

Informasjonskapsler

Vår nettside bruker informasjonskapsler/cookies, som fremkommer av oversikten her. Der vil du få detaljert oversikt over hvilke informasjonskapsler som til enhver tid er i bruk, og hva de gjør. Du har også mulighet til å deaktivere bruken av enkelte informasjonskapsler som ikke er fundamentale for at nettsiden skal fungere.

Les mer her for info om og samtykke til bruk av cookies.

Hva registreres når du kontakter oss?

E-post

Når du henvender deg til oss på e-post, vil din avsenderadresse, tidspunkt for henvendelsen, IP adresse og meldingens innhold lagres på vår e-post server samt på mottakers datamaskin. Innkommende e-post kan videresendes automatisk til flere personer i vår organisasjon dersom mottaker-adressen er upersonlig (som f.eks. info@cautusgeo.com ).

Nyhetsbrev

Dersom du velger å motta nyhetsbrev vil du bli bedt om å oppgi navn og e-post. Denne informasjonen vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsbrev via e-post. Vi bruker Mailchimp som leverandør av nyhetsbrev og du kan til en hver tid sjekke og endre informasjonen vi har lagret om deg ved å følge link i bunnen av hvert nyhetsbrev. Her kan du også melde deg av nyhetsbrevet, og vi vil da slette dine personopplysninger fra vårt register. Nyhetsbrevene sendes ut i ulik frekvens.

Support

Når du kontakter oss for support, behandler vi opplysninger for å kunne hjelpe deg. Vi lagrer opplysninger som er nødvendig for å kunne besvare din henvendelse. Dersom du ringer oss, vil vi lagre ditt telefonnummer og tidspunkt for samtalen. Dersom du kontakter oss per e-post, vil vi lagre din henvendelse, vårt svar og din e-postadresse.

Behandling av opplysninger når du er i kontakt med oss

Tilbud

Når du kontakter oss for et tilbud, behandler vi opplysninger for å kunne besvare ditt spørsmål. Vi lagrer opplysninger som er nødvendig for å kunne besvare din henvendelse. Dersom du ringer oss, vil vi lagre ditt telefonnummer og tidspunkt for samtalen. Dersom du kontakter oss per e-post, vil vi lagre din henvendelse, vårt svar og din e-postadresse.

Databehandlere

Selskapets nettsider driftes av Havdur Design AS.

Mer informasjon

Dersom du har spørsmål, inviteres du til å ta kontakt via kontaktopplysningene som opplyst på vår nettside.

Dersom du ønsker å begjære innsyn, endring, korrigering eller sletting av dine personopplysninger kan du kontakte oss:

Cautus Geo AS

Arnstein Arnebergs vei 28

1366 Lysaker