Overvåking av overvann

Forside Aktuelt Overvåking av overvann
CL3-datalogger
Vår egenutviklede CL3-logger er i bruk på pilotprosjektet til VAV Oslo for automatisk og kontinuerlig overvåking for å varsle om mulig overvann.

Cautus Geos datalogger CL3 er i bruk i VAV Oslos pilotprosjekt for å overvåke overvann. 

23. februar 2022

Skrevet av Rino Andersen

Oslo tester ny teknologi for automatisk kontroll med overvann. Målet er å forhindre vann på avveie. Ti kritiske punkter er instrumentert. 

Pilotprosjektet er på ett år. Det startet i august 2021. Cautus Geo er en av fem leverandører som er med på prosjektet. Den nyeste teknologien på markedet skal testes for å gi automatisk varsling og dermed bidra til å forhindre overvann som resultat av store nedbørsmengder eller tette rister og bekkeløp.

– Vi ser at automatisk overvåkning er lurt. Det er alltid bedre med kunnskap enn synsing. Så langt ser det positivt ut. Vi ser nytteverdien, så skal vi summere opp etter pilotprosjektet og avgjøre hva som er neste steg, sier overingeniør Lars-Olov Orre i VAV Oslo kommune.

– Vår deltakelse bekrefter vår posisjon som en ledende utvikler av ny teknologi, sier daglig leder Odd Sverre Østlie i Cautus Geo. Vi har instrumentert bekkerister i Holmenkollen og i Prinsdal, altså både vest og øst i kommunen.

– Vi tester vår nyeste teknologi med vår egenutviklede CL3 datalogger. Den er kompakt og utstyrt med den nyeste kommunikasjonsteknologien som er tilgjengelig. Det sikrer at den blant annet sender veldig komprimerte datapakker, er svært strømsparende og har mange års batterikapasitet, sier Sigmund Brekke Langelid.

Trykkcellene Cautus Geo benytter i pilotprosjektet er svært robuste.

– De er spesialtilpasset for å håndtere norsk klima med frost og isdannelse uten å bli fysisk skadet. Samtidig skal målekvaliteten opprettholdes, sier Brekke Langelid.

Data samles i sanntid i Cautus Web som sender alarm på sms og e-post til VAV OSLO dersom problemer med overvann oppstår.

I Oslo er det mer enn 100 rister og bekkeløp som trenger overvåkning. De kan alle bli tettet av løv og kvister og ved store nedbørsmengder. Vann på avveie representerer et betydelig samfunnsproblem. Det kan gi store skader på bygninger.

– Vi har sensorerfaringer fra tidligere. Vi ser at automatisk overvåkning er lurt. Det gir eksakt kunnskap, men sensorer vi har i bruk utenom i pilotprosjektet er gamle. Det er skjedd mye teknologiutvikling de siste årene, sier Orre i VAV Oslo.

Leveranse i prosjektet:

  • To CL3 datalogger (Cautus Geos egenutviklede logger).
  • Fire trykkceller, to i hver av bekkeristene.
  • Cautus Web – nettportal med alarmoppsett for automatisk varsling i sanntid.