Faktura

EHF

Vår faktura adresse

Cautus Geo AS ønsker elektroniske faktura/kreditnota fra sine leverandører.
Vår elektroniske fakturaadresse er: 994383779

Alternativt kan faktura sendes til cautusgeoas@ebilag.com

Cautus Geo AS
Arnstein Arnebergs Vei 28
1366 Lysaker

Krav til faktura

Faktura skal merkes med bestillers navn. I tillegg bes det merket med bestillingsnummer der dette er oppgitt.

Bankinformasjon

Vårt bankkontonummer: 4213.32.87188

Iban nummer; NO1642133287188
Swiftkode - fra Europa: SPTRNO22
Swiftkode - utenfor Europa: DNBANOKK