Kameraovervåking for snøskred på Svalbard

Forside Aktuelt Kameraovervåking for snøskred på Svalbard
kameraovervåking for snøskred på svalbard

Cautus Geo leverer kamerautstyr og sensorer for snøovervåking i forbindelse med snødrift og snøskred mot vei.

9. oktober 2017

Skrevet av Mike Voellmecke

Cautus Geo installerte forrige uke utstyr for overvåking av snøforholdene nær adkomstveien til SvalSat fra Longyearbyen, Svalbard. Veien går langs en skjæring i en bratt skråning, og hver vinter skaper vindtransport av snø og skred store problemer. Vindtransport av snø gjør kjøreforholdene vanskelige og øker faren for snøskred over veien, noe som utsetter brøytemannskaper og trafikanter for uønsket høy risiko. Mørketid gjør vurderinger av sikkerheten ekstra vanskelig og fører til at veien ofte er unødvendig stengt. Dette går utover både de ansette og bedriften.

Cautus Geo har nå installert automatiske snødybdemålere, webkamera og eksterne lyskilder for å overvåke forholdene langs veien og i den skredutsatte fjellsiden. Utstyret vil gi SvalSat og brøytemannskaper mer informasjon om forholdene, noe som vil til bedre beslutningsgrunnlag og økt sikkerhet for alle involverte parter.

Fortell oss om dine behov for snøskredovervåking

Vi vil gjerne høre om ditt prosjekt og overvåkingsbehov. Ta kontakt i dag via e-post eller telefon:

Kontakt oss