Hva måler vi?

Forside Hva måler vi?

Cautus Geo tilbyr et bredt speker av ulike typer målinger. Vi tilbyd effektive og pålitelige løsninger for måling av blant annet deformasjon, belastning, vibrasjon, temperatur, grunnforhold, miljøparametere og trafikk, tilpasset ulike prosjekter og behov.

Deformasjon og belastningsmåling

 • Lokal deformasjon og belastning: Lokal målinger ved spesifikke punkter eller relativt mellom ulike deler av et objekt.
 • Gjennomsnittlig belastning: Måling av belastning og endringer over større deler av en konstruksjon ved bruk av systemer med mange og kontinuerlige målepunkter.
 • Belastning: Måling av strekkbelastning og last/krefter mellom ulike deler av en konstruksjon.

Eksempler på produkter

Våre lastceller gir automatisk og sanntids måling av ankerlast, belastningsutvikling og strukturell helse, med data tilgjengelig i Cautus Web

Våre deformasjonsslanger måler 3D bevegelser med høy nøyaktighet, installeres horisontalt eller vertikalt, og leverer data via batteridrevne dataloggere.

Strukturelle endringer

 • Relative endringer/sprekkmålinger: Målinger over eksisterende sprekker for å overvåke endringer.
 • Tilt: Nøyaktige helningsmålinger i to akser for ulike punkter.
 • 3D endringer: Måling av 2D og 3D (Nord, Øst, Høyde) endringer og bevegelse av spesifikke punkter på en konstruksjon.
 • Vibrasjon: Vibrasjonsmålinger for å identifisere eksisterende belastning og endringer over tid, samt for å identifisere kritiske punkter og strukturelle endringer.

Eksempler på produkter

GNSS-teknologi gir nøyaktige posisjonsdata for overvåking av bevegelse i sanntid, essensielt for sikkerhet og effektivitet i ulike bransjer.

Vår automatiske totalstasjon gir millimeterpresise 3D-målinger av bevegelse over store områder, ideell for overvåking og bygg- og anleggsprosjekter.

Våre deformasjonsslanger måler 3D bevegelser med høy nøyaktighet, installeres horisontalt eller vertikalt, og leverer data via batteridrevne dataloggere.

Miljø og materialtilstand

 • Temperatur: Måling av temperatur i stål og betong.
 • Grunnforhold: Overvåking av stabilitet, poretrykk og vanninnhold i jord.
 • Miljø: Overvåking av vind, lufttemperatur, fuktighet, nedbør, vannivå og bølgehøyde.

Eksempler på produkter

Poretrykksmålere spesielt designet for bruk under utfordrende nordiske klima- og grunnforhold.

Multiprobe for vannkvalitet som kan måle opptil 24 forskjellige parametere deriblant temperatur, turbiditet, oppløst oksygen, konduktivitet, pH og vanndybde.

Visuell overvåking

 • Bilder: Sanntids- eller periodiske bilder og bildeanalyser for bedre innsikt og dokumentasjon.

Eksempler på produkter

Våre tilpassede kamerasystemer tilbyr høyoppløselige timelaps, pan/tilt funksjoner, og smart styring, med data tilgjengelig i Cautus Web for effektiv prosjektovervåking.

Trafikkovervåking

 • Trafikk: Sanntidsinformasjon om trafikkbelastning, inkludert antall biler, størrelse, hastighet og relevans for konstruksjonens belastning.

Eksempler på produkter

Vi fant ingen produkter.

Har du spørsmål eller ønsker å diskutere et større prosjekt?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss i dag. Våre erfarne salgsingeniører står klare til å hjelpe deg med å finne den beste løsningen for ditt prosjekt. Sammen kan vi sikre at dine overvåkingsbehov blir møtt på en effektiv og pålitelig måte.

Bruksområder