Dokumenterer laks – skaffer ny kunnskap

Forside Aktuelt Dokumenterer laks – skaffer ny kunnskap
20190403_163458

Cautus Geo bruker teknologi for å telle fisk i Hardanger. Målet er å dokumentere fiskevandring. Oppdragsgiver er Rådgivende Biologer.

24. oktober 2019

Skrevet av Rino Andersen

Fisketelling i verdens tredje lengste fjord er ikke visuell. Cautus Geo hjelper Rådgivende Biologer med etablering og drift av måleutstyr som leser Rfid-merkede fisk, automatisk innsamling av observasjoner og visuell presentasjon av resultatene. De vises i nettportalen Cautus Web.

Målet er å dokumentere fiskevandring i en av verdens mest produktive fjorder for oppdrett av laks og regnbueørret. Det skjer gjennom «Salmon Tracking 2020» (SALT 2020).

Salmon Tracking 2020

– Vi trenger mer kunnskap. Derfor har vi satt i gang prosjektet «Salmon Tracking 2020», sier Even Søfteland.

Han er sekretær for «Salmon Tracking 2020». Prosjektet er initiert av havbruksselskapene i Hordaland og ledes av professor Albert Imsland. Med seg har han en sterk styrings- og forskergruppe.  Kostnadsrammen er ca. 40 millioner kroner over tre år.

Hardangerfjorden er 179 kilometer lang. Fjorden er en del av produksjonsområdet 3 (PO3). Totalt er det  110 tillatelser for havbruk i PO3. Den årlige produksjonen er på rundt 100.000 tonn.

– Vi er ute etter fakta, mer kunnskap og bedre forvaltning av ressursene. Det er målet med «Salmon Tracking 2020», sier Søfteland.

Rådgivende Biologer

Rådgivende Biologer er en del av forskerteamet i «Salmon Tracking 2020» og driver utstrakt feltarbeid. De har Rfid-merket 4500 laks og ørret i 2019. Antallet vil mer enn fordoble seg i prosjektet.

– Uansett hvilke resultater forskningen vil vise, så skal resultatene publiseres i Norge og internasjonalt. Det er sentralt for å skape legitimitet, sier Søfteland.

– Forskningen vi gjennomfører innebærer mye bruk av teknologi. Da trengte vi en god samarbeidspartner. Cautus Geo kan teknologi og har felterfaring, sier prosjektleder Bjart Are Hellen i Rådgivende Biologer.

Tuning av data

– Vårt viktigste bidrag er å automatisere datafangsten og sikre kontinuerlig drift av fisketellingsystemene. Vi jobber i hovedsak med overvåking av geologiske, geotekniske og miljørelaterte objekter. Her er vi med som en kvalitetssikrer og underleverandør for å håndtere måledata, sier Sigmund Brekke Langelid, prosjektansvarlig i Cautus Geo.

Han betegner oppdraget som spennende. – Og litt utenfor det vi vanligvis gjør. Vi tar med oss vår felterfaring og har tilpasset Cautus Web for oppdraget for å få frem gode måledata, sier han.

FAKTA

  • Rådgivende Biologer og Cautus Geo har montert magnetfelt, antenner og annet sendeutstyr.
  • Rfid-merket fisk logges med svømmeretning i fem elver i PO3 (Karmøy – Øygarden).
  • Logging skjer i en spesialutviklet versjon av Cautus Web.
  • Del av prosjektet «Salmon Tracking 2020» (SALT 2020).

Salmond Tracking 2020

  • Finansiert av havbruksnæringen i PO3 (Karmøy – Øygarden).
  • Prosjekt over 3 år. Kostnadsramme på 40 millioner.
  • Rådgivende Biologer Rfid-merker smolt (ung fisk) før den starter vandring.
  • 4.500 laks- og ørret er merket i år. Ca. 10.000 skal merkes totalt.
  • Elver i prosjektet som omhandler Rfid-merket: Oselva, Uskedalselva, Mundheimselva, Granvinselva og Tørvikelva, i tillegg til Eio og Omvikedalselva. I flere av elvene drives det parallelle tiltak med kameraovervåking og radiomerking.

Vil finne fakta om:

1. Bestandsutviklingen i elvene.

2. Vandringstider: hastigheter og mønster.

3. Tilbakevandring og hvordan ørret beveger seg mellom opprinnelseselva og andre elver.