Deformasjonsovervåking i grunnen

Forside Aktuelt Deformasjonsovervåking i grunnen
Kalnes-590-245

18. februar 2013

Skrevet av superadmin

For oppdragsgiver Østfold Energi har vi nylig installert SAAF deformasjonsmålere i vertikale borehull for kontinuerlig fjernavlesing. Det bores energibrønner for energisentralen til Nytt sykehus i Østfold på Kalnes, og formålet er å overvåke stabilteten i grunnen mens dette arbeidet pågår. Grunnen består av mye leire, og målerne er boret ned til fjell for fast referanse.
Løvlien Georåd er geoteknisk rådgiver og Cowi har byggeledelsen. De involverte kan til enhver tid følge med på bevegelser i grunnen via Cautus Web, og blir varslet dersom eventuelle terskelverdier overskrides.