Cautus Geo inngår avtale med Measurand

Forside Aktuelt Cautus Geo inngår avtale med Measurand

Cautus Geo har inngått en avtale med kanadiske Measurand om distribusjon av SAA (ShapeAccelArray) systemet for måling av deformasjoner i borrehull eller på konstruksjoner.

15. oktober 2010

Skrevet av superadmin

Om SAA målesystemet

SAA er et kabellignende sammenkopling av sensorer og mikroprposessorer som benyttes i borrehull eller på konstruksjoner. Enhver deformasjon som beveger SAA enheten vil bli målt med høy nøyaktighet. SAA enheten vil også kunne måle vibrasjon og temperatur.

SAA enheten benyttes i automatiske eller manuelle målinger. Enheten kan benyttes for både vertikale og horisontale målinger.

Kort oppsummert:

  • SAA enheten er bygget opp av 30 eller 50cm segmenter
  • Hvert segment har tre MEMS akselrometer
  • Hvert segment er koplet sammen i fleksible ledd
  • Sanntids bereregning av måledata
  • 3d frihetsgrader
  • Ingen drift
  • SAA systemet tåler store deformasjoner
  • Kostnadseffektiv målemetode
  • Webbasert presentason av data

Om Measurand

Measurand er et kanadisk selskap som utvikler og har levert 3D målesystemer siden 1993. Selskapet leverer systemer innen bevegelsmålinger for mennesker og geoteksnike løsninger.