Bygningsskader

Forside Aktuelt Bygningsskader
img_0914

Etter kraftig regnvær i høst er det flere bygg som har vært utsatt for skader av flom og ras. Cautus Geo har utstyr for å overvåke grunnstabilitet og bevegelser på bygg.

14. september 2016

Skrevet av Inger Hjorthøy

Et eksempel er i Osloområdet der deler av tomta nær et bolighus hadde sklidd ut, og det var behov for sanntidsovervåking av grunnmur for å måle eventuell bevegelse og setninger på bygget.

Cautus Geo har installert sensorer som overfører data i sanntid til Cautus Web, og har satt opp alarm som aktiveres når målingene overskrider definerte terskelverdier.  Målingene gir viktig informasjon om stabiliteten til området og bygget, og ble brukt til å vurdere når de evakuerte beboerne kunne flytte hjem. I tillegg gir målingene viktig informasjon som kan benyttes til å vurdere faren for setningsskader på huset over tid, og  nødvendigheten av stabiliserende tiltak på tomta.

img_0911atle-jobber