Naturfare

Cautus Geo har siden oppstarten i 2009 vært involvert i overvåking av noen av Europas største overvåkingsløsninger for store fjellskred.

Vi er i dag en ledende aktør innen overvåking av naturfare som snøskred, steinsprang, store fjellskred og ustabile landområder.

Cautus Geo har utviklet unik teknologi og løsninger for overvåking av blant annet snøskred og steinsprang. Dette er teknologi som i dag brukes for å øke sikkerheten blant trafikanter i en rekke ulike prosjekter rundt om i Europa.

Naturfare deler vi inn i fire ulike områder.

  • Store fjellskred
  • Snøskred
  • Steinsprang
  • Ustabile landområde

Som en del av våre løsninger innen naturfare har vi også ulike metoder for generell kartlegging og analyse av ulike områder. Dette kan ofte være en fornuftig tilnærming i en tidlig fase, for å kunne identifisere interesseområder og for å bedre kunne bestemme hvor og eventuelt omfang av sanntids overvåkningsløsninger.

Nyheter relatert til Naturfare

14. februar 2024

Stavbrekka overvåkes for å sikre en tidlig åpning av den vinterstengte veien fra Lom til Geiranger

16. januar 2024

Geomatiker Bjørnar Nevland Knudsen er nytilsatt geodet i Cautus Geo.

20. desember 2023

Den rasutsatte fylkesveien gjennom Oldedalen i Stryn skal sikres med radar som automatisk stenger og kan gjenåpne veien.

15. desember 2023

Cautus Geo trygger E16 i Vaksdal. Nytt radarsystem er på plass. Det sikrer automatisk stenging og gjenåpning av vei.

3. november 2023

Cautus Geo skredsikrer Beisfjordveien i Nordland med radar og lys.

27. oktober 2023

Cautus Geo og Odd Sverre Østlie ga regjeringen råd til stortingsmelding om flom og skred.

Bruksområder