Bygg og anlegg

Forside Bruksområder Bygg og anlegg

Vi har jobbet med automatisk overvåking innen bygg- og anleggsprosjekter siden 2010 og har bistått våre kunder ved noen av Norges største utbyggingsprosjketer.

Vi er i dag Norges ledende aktør innen automatisk overvåking for bygg- og anleggsprosjekter hvor det er problemstillinger knyttet til f.eks deformasjon, stabilitet, setninger, grunnvann, omgivelser og forurensning.  

Automatisk overvåking innen bygg- og anleggsprosjekter et verktøy for å ta velinformerte beslutninger under byggeprosessen  

Ved å ha tilgang til sanntidsdata om ulike aspekter av byggeprosessen, kan oppdragsgivere identifisere mulige problemer og avvik før de eskalerer, og dermed kunne iverksette korrigerende. Denne tilnærmingen vil kunne føre til store kostnadsreduksjoner, føre til  en mer effektiv og smidig gjennomføring av prosjektet og legge grunnlaget for kontinuerlig forbedring og innovasjon innenfor byggebransjen. 

Cautus Geo sin teknologi gir ikke bare økt trygghet og sikkerhet, men også muligheten til å foreta nødvendige justeringer og tiltak i sanntid, basert på nøyaktige data og analyser. Dette bidrar til å minimere risikoen for uforutsette hendelser og potensielle skader på både infrastruktur og miljøet rundt byggeområdet. 

Nyheter relatert til Bygg og anlegg

30. mai 2023

Arbeidet i KlimaGrunn har lyktes. Innovasjons­partnerskapet rapporterer halverte utslipp fra grunn­stabilisering i kvikkleire.

5. april 2023

Sterk teknologiutvikling, nye produkter og nye lokalkontor. Cautus Geo styrer for fortsatt vekst.

21. mars 2023

Cautus Geo skal overvåke den nye Bergåstunnelen på E6 Helgeland.

4. november 2022

Cautus Geo har hatt omfattende overvåking på bybanen i Bergen. – Kunne ikke gjort jobben uten, sier Veidekke.

22. juli 2022

Smarte sensorer påviste mikroplast. – Viser at sensorer kan avdekke stoffer og miljøgifter de egentlig ikke kan måle, sier miljøgeolog Jørgen Engebretsen.

31. mai 2022

Cautus Geo overvåker grunnen for ny E18. – Avgjørende sikringstiltak, sier geotekniker Marte Sundby Nybo og prosjektleder Mariusz Wozniak i Statens vegvesen.

Bruksområder