Surveying for safety

Cautus Geo beskytter mennesker, infra­struktur og miljø med auto­matisert overvåkning.

Cautus Geo AS har spesialisert seg på løsninger innenfor geomonitorering; automatisk overvåking av stabilitet, deformasjon og miljø.

Vi har som mål å være en ledende og utviklende aktør innen effektive og sikre løsninger for kontinuerlige overvåkingsløsninger for land, vann og utsatte konstruksjoner.

En viktig del av konseptet er å koble årsaksfaktorer og hendelser sammen for felles analyse og varsling i sanntid i Cautus Web. Ved å kombinere flere typer sensorer i en plattform, kan man lettere skille unaturlige hendelser fra normale trender.

Lars Krangnes og Ragnhild Lie

Hvorfor automatisk overvåking?

Automatiske løsninger for overvåking av stabilitet, deformasjon og miljø vil kunne:

  • Øke sikkerheten
  • Gi økt effektivitet
  • Gi informasjon og varsel om behov for tiltak
  • Redusere kostnader
  • Gi grunnlag for beslutninger
  • Dokumentere at alt er i orden

Våre fleksible vannstandsmålingssystemer, som inkluderer trykkceller, radarer og ultralydsensorer, kan drives av batteri og CL dataloggere for nøyaktig overvåking av vannnivåer.

Våre systemer for automatisk vannprøvetaking tilpasser målefrekvensen etter prosjektbehov, styrt av Cautus Web, og gir store besparelser sammenlignet med manuell prøvetaking.

Våre fleksible værstasjoner, drevet av batteri og CL dataloggere, måler kritiske værparametere tilpasset brukerens behov.

Våre avanserte tiltsensorer gir presis 2D og 3D overvåking av helningsendringer i konstruksjoner, med trådløs kommunikasjon og lang batterilevetid.

Våre strømningsmålere og bølgehøydemålere registrerer nøyaktig strømhastigheter, retninger og bølgehøyder i elver, innsjøer og hav, med fleksible installasjonsalternativer.

Våre strekkstag og strekklapper med høy oppløsning og nøyaktighet overvåker deformasjon i konstruksjoner, dammer, tunneler og fjell, med data integrert i Cautus Web.

Våre batteribaserte støymålere gir nøyaktig overvåking og rapportering av støynivåer, med sanntidsdata tilgjengelig i Cautus Web.

Våre helautomatiserte støvmålere gir pålitelig overvåking av støvnivåer, med data tilgjengelig i Cautus Web for sanntidsvarsling og analyse.

cautusweb-logo-horizontal

Vår webløsning for dataforvaltning støtter data fra mange typer sensorer og instrumenter.